Siaradwyr | Speakers

Confirmed / Wedi cadarnhau:
  • Leanne Wood AM (Arweinydd Plaid Cymru Leader)
  • Ray Davies (Labour Councillor / Cynghorydd Llafur)
  • Pippa Bartolotti (Wales Green Party Leader / Plaid Werdd )
  • Amy Kitcher (Former Lib Dem Parliamentary Candidate and County Councillor)
  • Jamie Wallace (SNP Member & Gaelic Speaker / SNP a Siaradwr Gaeleg)
  • Robin Crag Farrar (Cymdeithas yr Iaith)
  • Iestyn ap Rhobert (Ewch Amdani Alba / Go For It Scotland)
  • Pol Wong (Campaigner from the north east / Ymgyrch o'r gogledd ddwyrain)
  • Armon Gwilym + Harriet Protheroe-Davis (Letters of Support from Scotland) 
  • + Cerddoriaeth gan Caryl Parry Jones ac eraill / Music by CPJ and others.

Bydd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, yn un o’r siaradwyr yn ein digwyddiad ‘Cymru'n Cefnogi IE’ yn y Senedd, Bae Caerdydd ar Fedi 13.
Leanne Wood, Plaid Cymru Leader, will be one of the speakers at the ‘Wales Supporting YES’ event at the Senedd in Cardiff at 2pm on September 13th.
Bydd Ray Davies, Cynghorydd Llafur, yn un o’r siaradwyr yn ein digwyddiad.
 Speaking in Cardiff on September 13th will be Cllr Ray Davies (Labour)
Bydd Pippa Bartolotti, Arweinydd Plaid Werdd Cymru, yn un o’r siaradwyr yn ein digwyddiad ‘Ewch Amdani Alba’ yn y Senedd, Bae Caerdydd ar Fedi 13.
Pippa Bartolotti, Wales Green Party Leader, will be one of the speakers at the ‘Wales Supporting YES’ event at the Senedd in Cardiff on September 13th.
Bydd Jamie Wallace, sy'n aelod o'r SNP ac yn siarad Gaeleg yn rhugl yn dweud gair.

SNP Member, and Gaelic speaker Jamie Wallace, will be speaking at our event.