Wednesday, 17 September 2014

Fideos o Rali 'Cymru'n Cefnogi IE' / Videos from the 'Wales Supporting YES' Rally

Araith Leanne Wood (Plaid Cymru) / Leanne Wood's SpeechAraith Pippa Bartolotti (Plaid Werdd) / Pippa Bartolotti's Speech (Green Party)Araith Amy Kitcher (Dem Rhydd Blaenorol) / Amy Kitcher's Speech (Former Lib Dem Candidate)Araith Ray Davies (Chynghorydd Llafur) / Ray Davies' Speech (Labour Councillor)Areithiau Harriet Protheroe-Davies & Armon Gwilym Williams / Harriet Protheroe-Davies & Armon Gwilym Williams' SpeechesRecordiad Llawn o'r Ffrwd Fyw / Full Recording of the Live StreamMwy i ddilyn...

No comments:

Post a comment