Saturday, 13 September 2014

FULL VIDEO: Wales Supporting Yes / FIDEO LLAWN: Cymru'n Cefnogi IE

View our event in Cardiff today in full below. People from all over the world can watch the people of Wales showing support to our friends in Scotland and the clear message that was sent - Go for it!

Gwyliwch ein digwyddiad yng Nghaerdydd yn llawn isod. Gall pobl o bob cwr o'r byd weld pobl Cymru yn dangos eu cefnogaeth i'n cyfeillion yn yr Alban, a'r neges glir a anfonwydt - Ewch amdani!

No comments:

Post a comment