Thursday, 21 August 2014

Pippa Bartolotti (Arweinydd y Blaid Werdd / Wales Green Party Leader)

Bydd Pippa Bartolotti, Arweinydd Plaid Werdd Cymru, yn un o’r siaradwyr yn ein digwyddiad ‘Ewch Amdani Alba’ yn y Senedd, Bae Caerdydd ar Fedi 13.

Pippa Bartolotti, Wales Green Party Leader, will be one of the speakers at the ‘Wales Supporting YES’ event at the Senedd in Cardiff on September 13th.

No comments:

Post a comment