Friday, 22 August 2014

Leanne Wood (Arweinydd Plaid Cymru Leader)

Bydd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, yn un o’r siaradwyr yn ein digwyddiad ‘Cymru'n Cefnogi IE’ yn y Senedd, Bae Caerdydd ar Fedi 13.

Leanne Wood, Plaid Cymru Leader, will be one of the speakers at the ‘Wales Supporting YES’ event at the Senedd in Cardiff at 2pm on September 13th.

No comments:

Post a comment